תקנון

בעצם השתתפות ילדכם באחד מחוגי המדע והטכנולוגיה של אטומיקס אתם מאשרים שקראתם את תקנון ההשתתפות ושהסכמתם לפעול לפיו:

 1. הרשמה:

  1. משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר סיום תהליך ההרשמה והעברת תשלום מלא לכל שנת הפעילות.

  2. עברו שבועיים מהיום בו הצטרף התלמיד לאחד מהחוגים של אטומיקס ולא הוסדר התשלום – לא יוכל להיכנס לפעילויות החוג עד להסדרת התשלום.

  3. פתיחת החוג בבית הספר מותנית במינימום נרשמים. לאטומיקס שמורה הזכות לסגור חוג עקב מיעוט משתתפים בכל שלב. במקרה שכזה, יתרת התשלום שהועבר תוחזר להורה.
 2. שיעור ניסיון:

  1. שיעור ניסיון מתקיים בתחילת שנת הלימודים. שיעור הניסיון פתוח לכולם והוא ללא תשלום, אך מותנה בהרשמה מראש באתר האינטרנט של אטומיקס, בכתובת atomix.co.il/nisayon

   1. ‎‏‏‎שימו לב – חלק מהמתנ"סים גובים תשלום על שיעור הניסיון.

  2. משיקולי ביטוח, לא תתאפשר לתלמיד כניסה לשיעור הניסיון מבלי שנרשם אליו מראש באתרנו.

  3. תלמיד אשר נרשם לחוג – התשלום עבור החוג כולל בתוכו גם את עלות שיעור הניסיון.
 3. הסדרת תשלום עבור השתתפות בחוג:

  1. הסדרת התשלום לחוגים של אטומיקס נעשית מראש לכל שנת הפעילות, באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של אטומיקס או בהעברת 10 המחאות ליום הראשון בכל אחד מחודשי הלימודים (ספטמבר ועד יוני, כולל). לא תתאפשר חריגה מנוהל זה.

  2. החיוב מתבצע בתחילת כל חודש ('חודש בחודשו').

  3. כנגד התשלום תישלח קבלה חתומה דיגיטלית בדוא"ל בלבד.

  4. הנחות מכל סוג מותנות באישור אטומיקס ובפירעון מלא של התשלום המגיע עבור החוג.
 4. עדכונים שוטפים:

  1. אטומיקס דואגים לעדכן את הורי התלמידים בעדכונים החשובים ישירות, באמצעות משלוח הודעות WhatsApp אישיות וקבוצתיות. בטופס ההרשמה, יש לספק מס׳ טלפון המשוייך לטלפון חכם (סמארטפון) שעליו מותקנת אפליקציית WhatsApp.

 5. מדיה דיגיטלית:

  1. הורה שרשם את ילדו לחוג מאשר לאטומיקס לפרסם תמונות שצולמו במהלך החוג במדיה הדיגיטלית.

 6. בטיחות:

  1. עם הרשמתו לחוג, ילדכם מבוטח בביטוח צד ג׳.

  2. על ילד/ה המשתתף/ת בחוג להישמע בכל עת להנחיות הבטיחות שנמסרו לו/לה על-ידי המדריך או איש הצוות האחראי עליו. סרבנות בנושא הבטיחות לא תתקבל.

  3. עבירה על אחת מהוראות הבטיחות מהווה עילה לסילוק מהחוג.
 7. כללי התנהגות

  1. על הילד/ה המשתתף/ת בחוג לנהוג בכבוד כלפי כל באי מרכז הלימוד שבו מתקיים החוג (עובדים, מורים ותלמידים) ובמיוחד כלפי מדריך/ת החוג וחבריו לכיתה, ולהימנע מהתנהגות/התבטאויות פוגעניות.

  2. על המשתתף/ת בחוג להישמע בכל עת להוראות המדריך, במהלך הפעילות או בסביבתה. סרבנות בנושא משמעת לא תתקבל.

  3. על הילדים המשתתפים לשמור על רכוש בית הספר, על רכוש חבריהם ועל הציוד שבו נעשה שימוש בחוג.
  4. לא תתקבל אלימות פיזית או מילולית משום סוג, כלפי כל אדם, במהלך הפעילות או בסביבתה.
  5. חל איסור על שימוש בטלפונים ניידים בפעילות, למעט אם הדבר התבקש על-ידי המדריך.
  6. עבירה על אחד מכללי ההתנהגות הנ"ל מהווה עילה לסילוק מהחוג.
 8. היעדרויות:

  1. היעדרות תלמיד מפעילות מכל סיבה שהיא אינה מזכה בהחזר כספי.

 9. ביטול פעילות והשלמות:

  1. ביטול הפעילות על-ידי אטומיקס ייעשה כמוצא אחרון, לאחר שנבחנו כל האלטרנטיבות שהיו מאפשרות את קיום הפעילות כסדרה.

  2. במקרה של ביטול פעילות מכל סיבה שהיא, תישלח להורים הודעת SMS או WhatsApp ערב יום הפעילות.

  3. פעילות שתתבטל תושלם בהמשך השנה.

  4. לא תועברנה פעילויות בחופשות החגים ובימי זכרון, אלא אם נמסר אחרת.

  5. ייתכנו שינויים במועדי (ימי ושעות) העברת הפעילויות, ובמקרה שכזה תימסר על כך הודעה מוקדמת.

 10. ביטול השתתפות בחוג:

  1. ביטול ההשתתפות בחוג ייעשה אך ורק באמצעות מילוי טופס ביטול ההשתתפות בחוג שמופיע באתר של אטומיקס, בכתובת atomix.co.il/bitul. לאחר מילוי טופס ביטול ההשתתפות יישלח אליכם אישור לכתובת המייל שהזנתם. 

  2. מסמך גמר חשבון ובו פירוט התשלומים ששולמו וכן  הודעה על הפרשים לזכותכם או לחובתכם יישלח לכתובת המייל שהזנתם בתוך 10 ימי עסקים מיום מילוי טופס ביטול ההשתתפות.

  3. לא תתקבל הודעת ביטול בשום דרך אחרת, כולל מתן הודעה למדריך או למנהל החוג בכל דרך שהיא.

  4. ביטול ההשתתפות בחוג ייכנס לתוקף בתוך שבועיים ימים מהיום בו מילאתם את טופס ביטול ההשתתפות ("התראה של שבועיים מראש"). שבועיים אלו הם בתשלום. ילדכם רשאי ומוזמן להמשיך ולהגיע לחוג במהלך שבועיים אלה.

  5. כרטיס האשראי שבאמצעותו שילמתם עבור החוג מפסיק להיות מחוייב החל מרגע כניסת ביטול ההשתתפות לתוקף. אם הנך זכאי להחזר מתוך תשלום שכבר נפרע, אחראי הגביה ייצור עמכם קשר באמצעות האימייל לתיאום אופן הזיכוי.

  6. היעדרות מפעילויות החוג ללא מילוי טופס ביטול ההשתתפות המקוון אינה מזכה בהחזר כספי.

  7. לאטומיקס שמורה הזכות לבטל את השתתפותו של תלמיד מכל סיבה שהיא. במקרה שכזה, תישלח הודעה על כך להורי התלמיד וייערך מולכם גמר חשבון בהתאם למספר הפעילויות שהועברו בחוג עד ליום ביטול ההשתתפות.